Valmennus

Aikaa ja tilaa kasvaa!

Valmentajan tehtävä on kannustaa ja rohkaista. Olla luottohenkilö, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisista asioista. Sparrata erilaisia ideoita, toimintamahdollisuuksia ja etenemistapoja. Yritysjohtaja on usein tehtävässään yksin, joten valmentaja voi olla henkilö, jonka kanssa voi pohtia asioita ilman pelkoa, että tieto vuotaa väärille tahoille tai liikesalaisuudet päätyvät vääriin käsiin.

Valmennus voi keskittyä myös puhtaasti talousasioihin. Tällöin valmennetaan yrityksen johtoa hyödyntämään taloustietoa paremmin tai keskittymään oman yrityksen kannalta olennaisimpiin asioihin. Yritysjohdon ei välttämättä kannata yrittää opetella koko taloushallinnon alaa, valmentajan avulla haetaan ne osat, jotka ovat oman toiminnan kannalta merkityksellisiä ja keskitytään niihin.

Yhteinen kieli kateissa? Toisinaan kirjanpitäjän ja yrittäjän on hankala ymmärtää toisiaan. Tällaisella valmennuksella on löydetty yhteinen kieli. Valmennus on saanut erityisen positiivista palautetta molemmilta osapuolilta. Kysy lisää!

Tallenna

Tallenna