Talouspäällikköpalvelut

Riittääkö organisaatiosi taloushallinnon osaaminen?

Talouspäällikköpalvelu voi kattaa koko yrityksen hallinnon; talousasiat, palkat sekä muun hallinnon tai sovitun osan siitä. Toimeksianto voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai projektikohtainen. Se voi kestää sovitun ajan tai projektin toteutuksen, aina yrityksesi tarpeen mukaan.

Kirjanpitopalvelu
Kirjanpito, kuukausitilinpäätökset, viranomaisraportointi, sisäiset raportit ja kustannuslaskenta, kassavirtaseuranta, likviditeettiseuranta, tilinpäätös, veroilmoitus.

Palkkahallintopalvelu
Palkkahallinnon hoitaminen kokonaisuudessaan sisältäen viranomaisraportoinnin ja vuosi-ilmoitukset.

Hallintopalvelu
Koko yrityksen hallinnon hoitaminen.

On erityisen hienoa olla mukana tukemassa asiakasyrityksen kasvua niin suureksi, että oman talouspäällikön palkkaaminen tulee ajankohtaiseksi!

Talouspäällikkö toimi konsultatiivisessa roolissa esimerkiksi toimitusjohtajan työparina. Tämä on hyödyllistä erityisesti kasvuyrityksessä tai yrityksen muutostilanteissa. Tarjoamme myös yrityksen kokonaisvaltaista johtamisen mallia, sisältäen toimitusjohtajan, myyntijohdon sekä talousjohdon. Tai halutut osat näistä.

On tilanteita, joissa tarvitaan ulkopuolinen toimija väliaikaisesti hoitamaan kokonaisuutta. Hyödynnä talouspäällikköpalvelumme äkillisissä muutostilanteissa tai kriisitilanteissa. Vaikka silloin kun avainhenkilö sairastuu tai yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna